Zeer Snelle levering

30 dagen Niet Goed Geld Terug Garantie

Gratis Verzending vanaf €80,-

Disclaimer

Disclaimer 30 Kilo Afvallen

Algemeen

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft 30 Kilo Afvallen (‘handelsmerk van Brasza Group’) een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 30 Kilo Afvallen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 30 Kilo Afvallen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door 30 Kilo Afvallen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 9% of 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. 30 Kilo Afvallen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Hoewel 30 Kilo Afvallen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is 30 Kilo Afvallen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van 30 Kilo Afvallen, welke geen eigendom zijn van 30 Kilo Afvallen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van 30 Kilo Afvallen. Hoewel 30 Kilo Afvallen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door 30 Kilo Afvallen worden onderhouden wordt afgewezen.

30 Kilo Afvallen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

* Disclaimer: De gebruikerservaringen op deze website zijn ervaringen van individuele gebruikers die Herbalife succesvol toegepast hebben en/of enthousiast zijn over Herbalife. Alle verwijzingen naar gewichtscontrole hebben betrekking op het gewichtsbeheersingsprogramma van Herbalife waaronder onder andere, evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende water drinken, voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust, individule resultaten kunnen variëren.

Zeer Snelle levering

30 dagen Niet Goed Geld Terug Garantie

Gratis Verzending vanaf €80,-